Journal of Parkinson's Disease and Movement Disorders

Yasemin Ünal1, Ali Savaş2, M. Cenk Akbostancı3

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Derin beyin stimülasyonu programlama; derin beyin stimülasyonu; Parkinson hastalığı.

Özet

Derin beyin stimülasyonu (DBS), motor komplikasyonlar ile ilişkili ileri evre Parkinson hastalığında etkinliği kanıtlanmış bir tedavi yöntemidir. Uygun hasta seçimi ve doğru cerrahi teknik kadar cerrahi sonrası programlama ve medikal tedavinin düzenlenmesi de DBS’nin başarısını artırmaktadır. Derin beyin stimülasyonu ile bazı bulgularda düzelme görülürken, cerrahi sonrası diskinezi, distoni, konuşma, yürüme ve denge bozuklukları ve bazı psikiyatrik belirtiler ortaya çıkabilir. Bu yazıda Parkinson hastalığında cerrahi uygulama ve cerrahi sonrası hasta takibi, stimülatörün programlanması ve medikal tedavinin düzenlenmesi gözden geçirildi.