Journal of Parkinson's Disease and Movement Disorders

Seyda ERDOĞAN, M. Cenk AKBOSTANCI

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Derin beyin uyarımı; Parkinson hastalığı; cerrahi tedavi.

Özet

Parkinson hastalığında medikal tedaviye yanıt yetersiz olabilir ya da uzun süreli medikal tedavi motor dalgalanmalar ve diskinezilere neden olabilir. Bu hastalarda ablatif cerrahi ya da derin beyin uyarımını içeren cerrahi tedaviler fayda sağlayabilir. Ablatif yöntemler içinde talamotomi, pallidotomi ve subtalamotomi sayılabilir. Derin beyin uyarımı ise talamik ventral intermediyer çekirdek, subtalamik çekirdek, globus pallidus internus ve pedinkülopontin çekirdeğe uygulanabilir. Son yıllarda cerrahi riski daha yüksek olan hastalarda gamma knife talamotomi ve transkraniyal manyetik rezonans rehberli odaklanmış ultrason gibi invazif olmayan yaklaşımlar gündeme gelmiştir. Bu derleme yazısında, Parkinson hastalarında hangi durumlarda hangi cerrahi yöntemlerin seçilebileceği incelendi.