Journal of Parkinson's Disease and Movement Disorders

Tuğçe Saltoğlu, Burak Geçer, Yeşim Sücüllü Karadağ

Department of Neurology, University of Health Sciences, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Santral pontin miyelinolizis, ekstrapontin miyelinolizis, parkinsonizm.

Özet

İki farklı varyant olarak görülen santral pontin miyelinolizis ve extrapontin miyelinolizis olarak adlandırılan santral sinir sisteminin ozmotik demiyelinizan hastalıkları nadir görülür ve altta yatan neden sıklıkla düşük serum sodyum seviyelerinin hızlı düzeltilmesidir. Ozmotik demiyelinizan sendromların klinik özellikleri kuadriparezi, disfaji, dizartri, locked-in sendromu, koma ve nadir olarak da hareket bozukluklarıdır. Bu yazıda, santral pontin ve ekstrapontin miyelinolizis nedeniyle akut başlangıçlı parkinsonizm gelişen 61 yaşında bir kadın olgu sunuldu.