Journal of Parkinson's Disease and Movement Disorders

Ayşegül Gündüz, Meral E. Kızıltan

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Sınıflama, miyoklonus, nörofizyoloji, yüzey elektromiyografi.

Özet

Miyoklonus, kısa, hızlı, düzensiz ve istemsiz sıçramalar şeklinde tarif edilen bir hiperkinetik hareket bozukluğudur. Miyoklonus, çok çeşitli nedenlere bağlı ortaya çıkabilir. Bu durumda, daha etkin ve kolay yaklaşımı sağlayabilmek için iyi bir sınıflama gereklidir. Miyoklonus, anatomik kökenine, tetikleyici faktörlere veya diğer klinik ve elektrofizyolojik özelliklere göre sınıflandırılır. Elektrofizyolojik test sonuçları kullanılarak miyoklonus fizyolojisinin sınıflandırılması, miyoklonusun patofizyolojisinin belirlenmesine de yardımcı olur ve semptomatik tedavi yaklaşımlarının stratejilerini belirlemek için kullanılabilir. Bu makale, klinisyenlere, miyoklonusu anlamak ve tanımak için stratejik bir yaklaşım sunmaktadır.

Atıf: Gündüz A, Kızıltan ME. Elektrofizyoloji bakış açısından miyoklonus: Klinik bulgulardan elektrofizyolojik incelemelere. Parkinson Hast Harek Boz Derg 2022;25(2-3):40-53. doi: 10.5606/phhb.dergisi.2022.10.

Veri Paylaşım Beyanı:
Bu çalışmanın bulgularını destekleyen veriler makul talep üzerine ilgili yazardan temin edilebilir.

Yazar Katkıları

Fikir/kavram, veri toplama ve/veya işleme, analiz ve/veya yorumlama, literatür taraması, makalenin yazılması, eleştirel inceleme: A.G., M.E.K.; Tasarım: A.G.; Kontrol/denetim: M.E.K.

Çıkar Çatışması

Yazarlar bu yazının hazırlanması ve yayınlanması aşamasında herhangi bir çıkar çakışması olmadığını beyan etmişlerdir.

Finansman

Yazarlar bu yazının araştırma ve yazarlık sürecinde herhangi bir finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.