Journal of Parkinson's Disease and Movement Disorders

Yonca Ünlübaş1, Bekir Enes Demiryürek2

1Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Sakarya, Türkiye
2Acıbadem Kocaeli Hastanesi, Nöroloji Bölümü, Kocaeli, Türkiye

Anahtar Kelimeler: : Büllöz pemfigus; L-dopa, dopamin agonisti, Parkinson hastalığı.

Özet

Büllöz pemfigus (BP), ileri yaşta görülen subepidermal yerleşimli büllerle karakterize kronik otoimmün bir hastalıktır. Etyolojisi net olarak bilinmemekle birlikte genetik faktörler, çevresel faktörler veya birliktelikleri suçlanmaktadır. Parkinson hastalığı, melanom, seboreik dermatit, terleme bozuklukları, BP ve rozasea gibi çeşitli dermatolojik bozukluklarla ilişkilidir. Bununla birlikte Parkinson tedavisinde kullanılan L-dopa’nın da BP riskini artırdığı bildirilmektedir. Çalışmamızda parkinsonizm bulguları nedeniyle kliniğimize başvuran, önce L-dopa tedavisi sonrası ortaya çıkan ardından ilaç kesildikten sonra cilt lezyonları düzelen ve sonrasında dopamin agonsitleri kullanımı sonrası tekrar BP ortaya çıkan 63 yaşında hastamız eşliğinde BP ile L-dopa ve dopamin agonistleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Atıf: Ünlübaş Y, Demiryürek BE. L-dopa ve dopamin agonistine bağlı gelişen büllöz pemphigus olgusu. Parkinson Hast Harek Boz Derg 2022;25(1):16-19.

Yazar Katkıları

Çalışma dizaynı: Y.Ü.; Veri toplaması, makale düzeltme: B.E.D.

Çıkar Çatışması

Yazarlar bu yazının hazırlanması ve yayınlanması aşamasında herhangi bir çıkar çakışması olmadığını beyan etmişlerdir.

Finansman

Yazarlar bu yazının araştırma ve yazarlık sürecinde herhangi bir finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.