Journal of Parkinson's Disease and Movement Disorders

Nazlı Durmaz Çelik, Serhat Özkan

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Donma fenomeni, motor komplikasyonlar, Parkinson hastalığı.

Özet

Dopaminerjik tedavilere yanıtı olabilen ya da olmayan iki farklı klinik tabloda karşımıza çıkan donma fenomeni, Parkinson hastalarının günlük yaşam aktivitesini olumsuz etkileyen ciddi bir kısıtlayıcı semptomdur. Bu derlemede, klinisyenlere olası tedavi girişimlerine karar verirken yardımcı olabilmek için, bu motor fenomenin klinik özellikleri, ayırıcı tanısı, sınıflaması ve patofizyolojisi sunulmaktadır.

Atıf: Durmaz Çelik N, Özkan S. Parkinson hastalığında donma fenomeni. Parkinson Hast Harek Boz Derg 2022;25(1):20-27.

Yazar Katkıları

Tüm yazarlar makaleye eşit katkıda bulunmuştur.

Çıkar Çatışması

Yazarlar bu yazının hazırlanması ve yayınlanması aşamasında herhangi bir çıkar çakışması olmadığını beyan etmişlerdir.

Finansman

Yazarlar bu yazının araştırma ve yazarlık sürecinde herhangi bir finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.