Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi

Kore-akantositoz tanısı konulan iki kardeş olgu

Murat Yılmaz, Edip Gültekin, Bekir Enes Demiryürek, Şule Aydın Türkoğlu, Nebil Yıldız

DOI: 10.5606/phhb.dergisi.2019.007

Sayı: 2019, Cilt 22 - Sayı 1-2
597 140

Ataksi ile beraber seyreden akut serebellit: COVID-19’un nadir bir nörolojik tutulumu

Bekir Enes Demiryürek

DOI: 10.5606/phhb.dergisi.2021.013

Sayı: 2021, Cilt 24 - Sayı 1-2
1385 260

COVID-19’un enfeksiyon sonrası bir komplikasyonu olarak opsoklonus myoklonus sendromu

Görkem Tutal Gürsoy, Fadime Erdoğan Küçükdağlı, İrem Sert, Tuğçe Saltoğlu, Yeşim Sücüllü Karadağ

DOI: 10.5606/phhb.dergisi.2021.014

Sayı: 2021, Cilt 24 - Sayı 1-2
338 195

Derin beyin stimülasyonu tedavisinde geç dönem komplikasyonlar

Nazlı Durmaz Çelik,Elif Göksu Yiğit Tekkanat, Serhat Özkan

DOI: 10.5606/phhb.dergisi.2021.015

Sayı: 2021, Cilt 24 - Sayı 1-2
1039 304

Atipik parkinsonizm sendromları

Gençer Genç

DOI: 10.5606/phhb.dergisi.2021.016

Sayı: 2021, Cilt 24 - Sayı 1-2
5241 2499

Parkinson hastalığında “Hareket Bilimle Özgür”

Esen Saka Topçuoğlu

DOI: 10.5606/phhb.dergisi.2022.035

Sayı: 2022, Cilt 25 - Sayı 1
147 148

Hareketli parmaklar sendromu: Dört olgu sunumu ve literatür derlemesi

Ceren Aliş, Ayşegül Gündüz, Meral Erdemir Kızıltan

DOI: 10.5606/phhb.dergisi.2022.2

Sayı: 2022, Cilt 25 - Sayı 1
12707 186

Akut parkinsonizm şeklinde kendini gösteren pontin ve ekstrapontin miyelinolizis

Tuğçe Saltoğlu, Burak Geçer, Yeşim Sücüllü Karadağ

DOI: 10.5606/phhb.dergisi.2022.3

Sayı: 2022, Cilt 25 - Sayı 1
436 197

L-dopa ve dopamin agonistine bağlı gelişen büllöz pemfigus olgusu

Yonca Ünlübaş, Bekir Enes Demiryürek

DOI: 10.5606/phhb.dergisi.2022.7

Sayı: 2022, Cilt 25 - Sayı 1
688 192

Parkinson hastalığında donma fenomeni

Nazlı Durmaz Çelik, Serhat Özkan

DOI: 10.5606/phhb.dergisi.2022.1

Sayı: 2022, Cilt 25 - Sayı 1
4077 232

İzole oromandibulolingual distoni olgularının retrospektif incelenmesi

Nesibe Yıldız Akbulut, Banu Özen Barut

DOI: 10.5606/phhb.dergisi.2022.12

Sayı: 2022, Cilt 25 - Sayı 2-3
508 169

Birinci basamak sağlık hizmetlerine başvuran toplumda huzursuz bacak sendromu hakkında bilgi düzeyi

Buket Tuğan Yıldız, Deniz Tuncel Berktaş, Filiz Taş, Ayşegül Erdoğan

DOI: 10.5606/phhb.dergisi.2022.5

Sayı: 2022, Cilt 25 - Sayı 2-3
171 136

Elektrofizyoloji bakış açısından miyoklonus: Klinik bulgulardan elektrofizyolojik incelemelere

Ayşegül Gündüz, Meral E. Kızıltan

DOI: 10.5606/phhb.dergisi.2022.10

Sayı: 2022, Cilt 25 - Sayı 2-3
1115 243