Journal of Parkinson's Disease and Movement Disorders

Dilek İnce GÜNAL

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı ve Nörolojik Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: İleri; aday; derin beyin stimülasyonu; Parkinson; tedavi

Özet

İleri evre Parkinson hastalığında cihaz destekli tedavilerden biri olan derin beyin stimülasyonu cerrahisi, uygun hastaya uygulandığında yaşam kalitesi ölçütlerinde belirgin düzelmeye yol açar. Subtalamik çekirdek bu ameliyatın ana nöroanatomik yapısı olmakla birlikte talamus VIM ve globus pallidus internus da diğer cerrahi hedeflerdir. Derin beyin stimülasyonu cerrahisi için adaylar özel bir ekip tarafından seçilir ve değerlendirilir. Derin beyin stimülasyonu ekibi hareket bozukluğu uzmanı bir nörolog, bir beyin cerrahı, bir psikiyatrist, bir nöroradyolog ve bir anestezi uzmanından oluşur. Hastanın levodopa tedavisine verdiği motor semptom yanıtı ve diğer kontraendikasyonları gözden geçirilir ve hasta derin beyin stimülasyonu ameliyatı için hazırlanır. Bu yazıda, ileri evre Parkinson hastalığında derin beyin stimülasyonu tedavisine uygun hastaların hangi kriterlere göre seçildiği ve hangi anatomik hedeflerin uygun olabileceği anlatılmaktadır.