Journal of Parkinson's Disease and Movement Disorders

Ayşegül GÜNDÜZ,1 Sabri AYDIN,2 Hülya APAYDIN,1 Güneş KIZILTAN,1 Sibel ERTAN,1Bashar ABUZAYED,2 Semra OĞUZ,3 Selin YAĞCI2

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1Nöroloji Anabilim Dalı, 2Nöroşirurji Anabilim Dalı,
3Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Derin beyin uyarımı; distoni; esansiyel tremor; globus pallidus interna; Parkinson hastalığı; pedinkülopontin çekirdek; subtalamik çekirdek; talamik ventral intermediyer çekirdek.

Özet

Hareket bozuklukları tedavisinde derin beyin uyarımı, tıbbi tedaviye dirençli Parkinson hastalığı ve yanı sıra ilaca dirençli esansiyel tremor ve distoni olgularında uygulanır. Bu uygulamanın prensibini ilgili hedef çekirdeklere yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla beyindeki belirli çekirdeklerin kronik elektriksel uyarımı oluşturur. Günümüzde, endikasyona göre değişmekle birlikte, hedefler talamik ventral intermediyer çekirdek, subtalamik çekirdekler, globus pallidus interna ve yakın zamanda listeye eklenen pedinkülopontin çekirdekten oluşmaktadır. Bu yazıda, derin beyin uyarımının hareket bozuklukları içinde kabul gördüğü uygulama alanlarında endikasyonları, yarar ve riskleri ile hasta seçim kriterlerinin gözden geçirilmesi ve özetlenmesi amaçlanmıştır.