Journal of Parkinson's Disease and Movement Disorders

Görkem Tutal Gürsoy, Fadime Erdoğan Küçükdağlı, İrem Sert, Tuğçe Saltoğlu, Yeşim Sücüllü Karadağ

Department of Neurology, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey

Anahtar Kelimeler: COVID-19, opsoklonus myoklonus, opsoklonus, SARS-CoV-2.

Özet

Opsoklonus bakış yönlerinin tümünde görülen irregüler, aritmik ve kaotik göz hareketleridir ve sıklıkla ataksi, ensefalopati ve myoklonus ile birlikte görülür. “Opsoklonus myoklonus sendromu” (OMS) terimi bu nedenle ileri sürülmüştür. Opsoklonus myoklonus sendromu; enfeksiyonlar, maligniteler, toksik ve metabolik bozuklukların neden olduğu nadir ve heterojen bir nörolojik durumdur. İmmün mekanizmalar OMS ile ilişkilendirilmektedir. Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19)’a şiddetli akut solunum yolu sendromu koronavirüsü 2 (SARS-CoV-2) neden olur ve bu hastalığın birçok belirtisi vardır. Opsoklonus myoklonus sendromu, bu enfeksiyöz hastalığın sonucunda paraenfeksiyöz bir durum olarak ortaya çıkabilir. Bu makalede SARS-CoV-2 enfeksiyonu sonrası OMS gelişen iki olgu sunulmaktadır.