Journal of Parkinson's Disease and Movement Disorders

Nazlı Durmaz Çelik,Elif Göksu Yiğit Tekkanat, Serhat Özkan

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Derin beyin stimülasyonu, cihaz destekli tedavi, geç dönem komplikasyonlar.

Özet

Derin beyin stimülasyonu (DBS) cerrahi tedavisi, hareket bozukluklarında medikal tedavi ile yeterince yanıt alınamayan hastalarda kullanılan etkili bir tedavi seçeneğidir. Ancak DBS’nun invaziv ve cihaz destekli bir cerrahi prosedür olması nedeniyle bu hastaların tedavi sürecinde karşımıza birçok komplikasyon çıkabilmektedir. Bu komplikasyonlardan bazıları ciddi sonuçlara yol açabilmekte, bazen DBS sisteminin tamamen değiştirilmesini gerektirebildiği gibi nadiren de olsa geç kalındığında hayatı tehdit edecek kadar ölümcül sonuçlara neden olabilmektedir. Bu komplikasyonlar erken tanınarak zamanında müdahale ile engellenebilmektedir. Bu nedenle sürecin en başından itibaren etkin tedavi ile yönetilmesi komplikasyonların minimize edilmesi için kritiktir.

Çıkar Çatışması

Yazarlar bu yazının hazırlanması ve yayınlanması aşamasında herhangi bir çıkar çakışması olmadığını beyan etmişlerdir.

Finansman

Yazarlar bu yazının araştırma ve yazarlık sürecinde herhangi bir finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.