Journal of Parkinson's Disease and Movement Disorders

Büşra ÖLMEZ, M. Cenk AKBOSTANCI

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Derin beyin stimülasyonu; pallidotomi; sekonder distoni; talamotomi.

Özet

Distoninin medikal tedavisindeki kısıtlılıklar, özellikle son 10 yılda, başta derin beyin stimülasyonu olmak üzere, diğer cerrahi tedavilerin ön plana çıkmasına neden olmuştur. Bu yazıda özellikle sekonder distonilerde uygulanan cerrahi tedavi yöntemleri, sağlanan düzelme oranları ve görülen yan etkiler gözden geçirilmiştir. Ayrıca ekibimizin talamotomi/kampotomi ameliyatı ile ilgili olumlu deneyiminden söz edilmiştir.