Journal of Parkinson's Disease and Movement Disorders

Bekir Enes Demiryürek

Acıbadem Sağlık Grubu Nöroloji Bölümü, Kocaeli, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Ataksi, COVID-19, serebellit.

Özet

Akut serebellit; ataksi, nistagmus ve dismetri gibi serebellar belirti ve semptomların akut başlangıcı ile karakterize enflamatuar bir sendromdur. Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) pandemisinin başlangıcından bu yana, hastalarda önemli sayıda COVID-19 kaynaklı nörolojik belirtiler bildirilmiştir. Bu yazıda, COVID-19 enfeksiyonuna bağlı akut serebellit ve ataksi tanısı konulan ve steroid tedavisine yanıt veren 50 yaşında bir erkek hasta güncel literatür eşliğinde sunuldu. COVID 19’a bağlı izole akut serebellit ve ataksi nadir görülen bir tablo olup klinik olarak şüphe duyulan hastalarda pulse steroid tedavisi ile iyi yanıt alınması nedeniyle klinisyenlerin bu nörolojik tabloyu akılda tutmaları gerekmektedir.

Çıkar Çatışması

Yazar bu yazının hazırlanması ve yayınlanması aşamasında herhangi bir çıkar çakışması olmadığını beyan etmiştir.

Finansman

Yazar bu yazının araştırma ve yazarlık sürecinde herhangi bir finansal destek almadığını beyan etmiştir.