Journal of Parkinson's Disease and Movement Disorders

Bedia SAMANCI, Haşmet A. HANAĞASI

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Alzheimer hastalığı; anoreksiya nervoza; derin beyin stimülasyonu; demans; obsesif kompulsif bozukluk.

Özet

Demans ve çeşitli psikiyatrik hastalıklarda medikal tedaviye direnç ve ilacın yan etkisi gibi hasta, hasta yakınları ve hekimi zor durumda bırakan durumlar ile karşılaşılabilmektedir. Bu durum ilaç dışı tedavi yöntemlerinin araştırılma ihtiyacını doğurmaktadır. Derin beyin stimülasyonu uygulamasının, Alzheimer hastalığı ile tedaviye dirençli depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, anoreksiya nervoza gibi psikiyatrik hastalıklarda bir tedavi alternatifi olabileceği düşünülmektedir. Şimdiye kadar yapılmış olan çalışmalarda, çeşitli hedef bölgelere derin beyin stimülasyonu uygulanmış ancak klinik kullanımdaki yeri konusunda henüz kesin bir veri elde edilememiştir.